Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy T

23 tháng 12 2019 13:39

câu hỏi

giải thích từ lượng dẫn đến chất trong học tập?


0

1


VTS V

04 tháng 1 2020 13:54

hk càng nhiều, càng cố gắng thig lượng kthuc có đc càng rộng; dẫn đến từ hs yếu lên đc hs tbinh lên đc hs khá vs giỏi. =>> lượng đổi dẫn đến chất đổi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1)Người biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của xã hội, người khác là a) Biết điều b) Có đạo đức c) Biết tự giác d) Có lòng tự trọng 2) Đạo đức được hiểu là a) Chuẩn mực hành vi b) Quy tắc xử sự trong xã hội c) Quy tắc xử sự chung d) Chuẩn mực ứng xử trong xã hội

0

Lihat jawaban (1)