Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan H

29 tháng 3 2020 10:04

câu hỏi

giải thích tại sao thường con ong phát ra âm nhỏ hơn con muỗi


1

1


Nhi C

31 tháng 3 2020 08:17

Vì con muỗi vỗ cách nhiều hơn con ong-> tần số dao động của muỗi lớn hơn tần số dao động của ong, do đó con ong phát ra âm nhỏ hiền con muỗi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cọ xát một thước nhựa vào một mảnh len thì thước nhựa bị nhiễm điện . Hỏi mảnh lên có bị nhiễm điện hay ko ? Nếu có thì mảnh len cùng dấu hay khác dấu với điện tích trên thước nhựa ? vì sao ? Giúp em với ạ 😁

0

Lihat jawaban (1)