Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh N

12 tháng 11 2020 12:19

câu hỏi

giải thích sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh Tiền Lê


4

1


Ngọc T

04 tháng 12 2020 04:54

tổ chức bộ máy cai trị hoàn thiện hơn Ở trung ương, vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có Thái sư - Đại sư Ở địa phương, cả nước chia làm 10 lộ, dưới có phủ, châu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời Lý Trần

1

Được xác nhận