Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

18 tháng 11 2019 14:24

câu hỏi

giải thích ý nghĩa của chi tiết khi thắng giặc thánh gióng ko ở lại nhận ơn vua lộc nước mà 1 mình 1 ngựa bay về trời


1

1


Nguyễn T

25 tháng 11 2019 13:10

vì Gióng là thánh trời chỉ muốn xuống trần gian để đánh quân xâm lược

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt

4

Lihat jawaban (2)