Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng B

16 tháng 12 2019 15:52

câu hỏi

giải thích mối quan hệ trong sơ đồ gen (1 đoạn ADN) -> ARN -> protein -> tính trạng


1

2


Phong N

23 tháng 12 2019 13:40

- Trình tự các nu trên ADN quy định trình tự các nu trên mARN qua đó quy định trình tự các a.a của phân tử pr . Pr trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lý của tế bào từ đó biểu hiện thành tình trạng

Trần H

18 tháng 12 2019 13:33

bạn giở sgk bài mối quan hệ giữa gen và tính trạng nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

người ta cho lai đậu hoa tím quả dài vs hoa trắng quả ngắn F1 đồng loạt thu đ hoa tím quả dài. tiếp tục cho F1 giao phối F2 có 4 loại kiểu hình nhiều sau : 2404 hoa tím dài 802 tím ngắn 799 trắng dài 267 trắng ngắn biết mỗi gen quy định tính trạng a. biện luận : quy luật di truyền chi phối phép lai trên. b. xác định kiểu hình của P và lập sơ đồ lai từ F1 đến F2 c. sử dụng F1 lai vs hai cây : cây 1 và cây 2 thu đ kết quả như sau Th1: F1 lai vs cây 1 F2: 298 tím dài : 103 tím ngắn Th2: F1 lai vs cây 2 F2 : xuất hiện kiểu hình 1:3:1 biện luận xác định kiểu gen cây 1, cây 2 và lập sơ đồ lai

3

Lihat jawaban (1)