Square root
VBT
Calculator
magnet

Viết Đ

04 tháng 12 2019 15:03

câu hỏi

Giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau ở câu ca dao sau Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng Ngày tháng 10 chưa cười đã tối


1

1


Pon P

20 tháng 12 2019 11:42

Câu trên nói về hiện tượng ngày dài đêm ngắn vào tháng 5 và ngày ngắn đêm dài vào tháng 10 ở bán cầu Bắc do ảnh hưởng của chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời Vào tháng 6 dương lịch (Tức tháng 5 âm lịch) vào mùa hè do nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời được chiếu sáng nhiều hơn nửa cầu Nam nên các địa điểm trên nửa cầu Bắc mốc ngày dài hơn đêm Vào tháng 12 dương lịch (tức tháng 10 âm lịch) vào mùa đông đang ở cầu Bắc xem Mặt Trời được chiếu sáng ít hơn được cầu Nam nên có hiện tượng ngày ngắn đêm dài Nước ta nằm ở nửa cầu Bắc do đó có hiện tượng đúng với câu nói trên

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trái gì to nhất ?

0

Lihat jawaban (4)