Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

09 tháng 12 2019 06:12

câu hỏi

giải thích hiện tượng bariclorua tác dụng axit sunfuric


0

1


Trâm N

11 tháng 12 2019 05:56

BaCl2+H2SO4 --> BaSO4+ 2HCl ht: xuất hiện kết tủa trắng, dung dịch trong suốt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

HCl + Na2O ->

16

Được xác nhận