Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

08 tháng 1 2023 04:57

câu hỏi

Giải thích giúp em với

Giải thích giúp em với

alt

7

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

13 tháng 1 2023 14:33

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyenquocan N,</p><p>Đây là dạng bài chọn giới từ phù hợp.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>7. cause damage to: gây thiệt hại cho... (VD: Việc lạm dụng thuốc trừ sâu sẽ gây hại cho môi trường)</p><p>8. result in: được gây ra từ... (VD: Ô nhiễm ánh sáng được gây ra từ việc gia tăng sử dụng năng lượng)</p><p>9. polluted with: bị gây ô nhiễm do... (VD: Dòng sông đã bị ô nhiễm do hóa chất độc hại thải từ nhà máy)</p><p>10. aware of: có nhận thức về... (VD: Trẻ em nên có nhận thức về những vấn đề môi trường mà ta đang đối mặt).</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyenquocan N,

Đây là dạng bài chọn giới từ phù hợp.

 

Bài giải chi tiết:

7. cause damage to: gây thiệt hại cho... (VD: Việc lạm dụng thuốc trừ sâu sẽ gây hại cho môi trường)

8. result in: được gây ra từ... (VD: Ô nhiễm ánh sáng được gây ra từ việc gia tăng sử dụng năng lượng)

9. polluted with: bị gây ô nhiễm do... (VD: Dòng sông đã bị ô nhiễm do hóa chất độc hại thải từ nhà máy)

10. aware of: có nhận thức về... (VD: Trẻ em nên có nhận thức về những vấn đề môi trường mà ta đang đối mặt).

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.

Cảm ơn em.

Thảo Đ

13 tháng 1 2023 13:41

<p>with: với</p><p>&nbsp;</p>

with: với

 

Hatrunghieu H

31 tháng 1 2023 11:27

<p>1to</p><p>2in</p><p>3with</p><p>4of</p>

1to

2in

3with

4of

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

COMPARISON

4

Được xác nhận