Square root
VBT
Calculator
magnet

Cẩm T

27 tháng 9 2022 07:14

câu hỏi

giải thích giúp em câu b , câu c với ạ

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 9 2022 15:27

Được xác nhận

<p>Chào em Cẩm T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, Chương 1<br>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Cẩm T
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, Chương 1
Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 249: Rượu etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan rượu? A. CuO. B. CuSO4 khan. C. Một ít Na. D. CaCO3.

2

Được xác nhận