Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

24 tháng 10 2022 05:23

câu hỏi

giải thích cho em moi đap án

alt

16

3

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 09:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyenquocan N,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>1. B. Constantly (liên tục, không ngừng)</p><p>2. D. Move up: đi lên, tiến bộ (theo hướng tích cực)</p><p>3. A. everything (câu này là câu khẳng định nên không dùng anything được, hơn nữa trước nó có từ almost là "hầu hết" nên everything là hợp lý nhất.)</p><p>4. D. communicate with (phr.v): giao lưu với, gặp gỡ</p><p>5. C. turn to (phr.v): giúp đỡ</p><p>6. C. Both (both...and...: Có thể tạm dịch nghĩa là “ vừa…vừa…” hay “ cả…lẫn….”)</p><p>7. B. Where &nbsp;(<strong>Where là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn.</strong> <strong>Where được dùng thay thế cho at/ in/ to which / there</strong>.)</p><p>8. A. Probable: chắc chắn, có lẻ đúng, có lẻ thật, dỉ nhiên<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenquocan N,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh 8.
Bài giải chi tiết:

1. B. Constantly (liên tục, không ngừng)

2. D. Move up: đi lên, tiến bộ (theo hướng tích cực)

3. A. everything (câu này là câu khẳng định nên không dùng anything được, hơn nữa trước nó có từ almost là "hầu hết" nên everything là hợp lý nhất.)

4. D. communicate with (phr.v): giao lưu với, gặp gỡ

5. C. turn to (phr.v): giúp đỡ

6. C. Both (both...and...: Có thể tạm dịch nghĩa là “ vừa…vừa…” hay “ cả…lẫn….”)

7. B. Where  (Where là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn. Where được dùng thay thế cho at/ in/ to which / there.)

8. A. Probable: chắc chắn, có lẻ đúng, có lẻ thật, dỉ nhiên
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Đ. Châu

24 tháng 10 2022 10:08

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyenquocan N,&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đây là dạng bài reading (đọc - hiểu).&nbsp;</p><p>Đáp án:&nbsp;</p><p>1. constantly (screenager - những bạn tuổi teen, ghiền các thiết có màn hình, constantly glued to: không ngừng dàn mắt vào...)</p><p>2. up (move up: leo lên, leo hạng)</p><p>3. everything</p><p>4. communicate (giao tiếp với bạn bè thông qua...)</p><p>5. turn to (khi cần được giúp đỡ với bài tập của mình, internet là thứ họ tìm tới)</p><p>6. both (cả về mặt...)</p><p>7. where&nbsp;</p><p>8. probable (có thể, có khả năng)</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được giải đáp em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Chào em Nguyenquocan N, 

 

Đây là dạng bài reading (đọc - hiểu). 

Đáp án: 

1. constantly (screenager - những bạn tuổi teen, ghiền các thiết có màn hình, constantly glued to: không ngừng dàn mắt vào...)

2. up (move up: leo lên, leo hạng)

3. everything

4. communicate (giao tiếp với bạn bè thông qua...)

5. turn to (khi cần được giúp đỡ với bài tập của mình, internet là thứ họ tìm tới)

6. both (cả về mặt...)

7. where 

8. probable (có thể, có khả năng)

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được giải đáp em nhé. 

Cảm ơn em. 

 

Phương T

26 tháng 10 2022 03:36

khó quá

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xin hỏi tôi có thể học các môn theo kiểu trò chơi hoặc câu hỏi được không

0

Lihat jawaban (1)