Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

07 tháng 11 2022 13:23

câu hỏi

Giải thích chi tiết giup em

Giải thích chi tiết giup em

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 06:51

Được xác nhận

Chào em. Đáp án chính xác: 1. table manners 2. cutlery 3. generations 4. host 5. custom 6. spot on 7. sense of belonging 8. tradition 9. prongs 10. sharp Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

choose a suitable word from the bo to put in each blank to finish the passage

7

Lihat jawaban (1)