Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

22 tháng 11 2022 05:14

câu hỏi

Giải thích chi tiết giúp em

Giải thích chi tiết giúp em

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 12 2022 11:05

Được xác nhận

Xin chào em Nguyenquocan N, Bài giải chi tiết: 6. since 2007 (Thì hiện tại hoàn thành) 7. for 8. keen on + ving (thích) 9. take part in: tham dự 10. in Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Please help me answer this question! Tks Listen! Someone ______________(play) the guitar. It _________ (sound)

25

Lihat jawaban (4)