Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

22 tháng 11 2022 05:13

câu hỏi

Giải thích chi tiết giúp em

Giải thích chi tiết giúp em

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 11 2022 11:29

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Nguyenquocan N</strong>,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>1. The Lim Festival takes place every year <strong>on</strong> the 13th day of the first lunar month.</p><p>=&gt; on + ngày&nbsp;</p><p>2. Elephant Race Festival is hel<strong>d in</strong> Don Village, Dak Lak Province.</p><p>=&gt; held in : tổ chức tại</p><p>3. Fishermen pray <strong>for </strong>the good fortune at Whale Festival.</p><p>=&gt; pray for: cầu nguyện cho</p><p>4. <strong>At </strong>the Mid-Autumn Festival, children carry beautiful lanterns.</p><p>=&gt; At: tại</p><p>5. They decorate their homes <strong>with </strong>kumquat trees and peach branches.<br>decorate sth with<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyenquocan N

Bài giải chi tiết:
1. The Lim Festival takes place every year on the 13th day of the first lunar month.

=> on + ngày 

2. Elephant Race Festival is held in Don Village, Dak Lak Province.

=> held in : tổ chức tại

3. Fishermen pray for the good fortune at Whale Festival.

=> pray for: cầu nguyện cho

4. At the Mid-Autumn Festival, children carry beautiful lanterns.

=> At: tại

5. They decorate their homes with kumquat trees and peach branches.
decorate sth with
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What do you like?

0

Lihat jawaban (1)