Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

17 tháng 12 2019 06:35

câu hỏi

giải thích câu tục ngữ con hơn cha là nhà có phúc?


3

3


Tam N

17 tháng 12 2019 11:23

có nghĩa là nói người con hc làm ăn,.. mà hơn cha là nhà đó có phúc

Nguyễn Q

18 tháng 12 2019 22:48

cảm ơn nghe

NAMLAY N

23 tháng 12 2019 05:12

Giong het ban tam n

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mẹ Hà kêu hà đừng chơi đt nữa , hà vẫn ko nghe còb quát mẹ : Kệ con Theo em Cư sửng bạn Hà đúng haupy ko Nếu em là Hà em sẽ nói vs mẹ ntn

13

Lihat jawaban (1)