Square root
VBT
Calculator
magnet

Quang B

29 tháng 10 2019 05:54

câu hỏi

giải thích đặc điểm của chủ nghĩ đế quốc anh, mĩ, Đức, pháp? từ đó có suy nghĩ gì về bản chất của chủ nghĩ đế quốc


0

1


Hà T

17 tháng 11 2019 01:43

Chủ nghĩa đế quốc của các nc này có bản chất công nghiệp phát triển tư sản cầm quyền

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

suy nghĩ về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai

0

Lihat jawaban (2)