Square root
VBT
Calculator
magnet

Thắng T

18 tháng 2 2023 00:27

câu hỏi

Giải ra đáp án giùm đầy đủ các bước

Giải ra đáp án giùm đầy đủ các bước

 

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 2 2023 07:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần giới hạn hàm số</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>lim(x-&gt; -2) [(x+2)(x-1)]/[(x-2)(x+2)] = lim(x-&gt; -2) (x-1)/(x-2) = 3/4</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần giới hạn hàm số

Bài giải chi tiết:

Ta có:

lim(x-> -2) [(x+2)(x-1)]/[(x-2)(x+2)] = lim(x-> -2) (x-1)/(x-2) = 3/4

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 ( 3 điểm). Tính các giới hạn sa a) lim(7n^(2)+3n−1)

0

Được xác nhận