Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

16 tháng 6 2023 12:49

câu hỏi

Giải rõ ràng hơn về bài giupf mik

Giải rõ ràng hơn về bài giupf mik 

alt

4

1


Thanh D

18 tháng 6 2023 03:14

<p>Đó là toán lớp 9</p>

Đó là toán lớp 9

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)

Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ.Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu?

5

Được xác nhận