Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

14 tháng 8 2021 15:30

câu hỏi

giải pt sau : cos (x+pi/5) = sin2x


14

1


Lụa N

15 tháng 8 2021 02:54

sin(3π/10-x)= cos(x+π/5) sau đó giải bình thường

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải các phương trình sau: 4sinx-5=0

11

Lihat jawaban (1)