Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh A

22 tháng 3 2023 10:05

câu hỏi

Giải pt sau:

Giải pt sau: 

alt

20

2


Thu H

22 tháng 3 2023 13:58

<p>Đây nha</p>

Đây nha

alt

LuongHuy L

25 tháng 3 2023 06:05

<p>X^2–9=0</p><p>=&gt;(x—3)(x+3)=0</p><p>=&gt;x—3=0</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;x+3=0</p><p>=&gt;x=3</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;x=—3</p>

X^2–9=0

=>(x—3)(x+3)=0

=>x—3=0

     x+3=0

=>x=3

     x=—3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)