Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

21 tháng 2 2023 14:30

câu hỏi

Giải pt giúp mình với ạ

Giải pt giúp mình với ạ

 

alt

7

1


Đỗ N

22 tháng 2 2023 14:24

<ul><li>(x-3)<sup>2&nbsp;</sup> +5x(x-3)=0</li><li>(x-3)(x-3+5x)=0</li><li>x-3=0 hoặc 6x-3=0</li><li>x=3 hoặc x=½</li></ul><p>&nbsp;</p>

  • (x-3) +5x(x-3)=0
  • (x-3)(x-3+5x)=0
  • x-3=0 hoặc 6x-3=0
  • x=3 hoặc x=½

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hàm số là gì

0

Lihat jawaban (1)