Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm H

13 tháng 1 2020 14:34

câu hỏi

giải phương trình 2*(x + 3 phần 5) = 5 - ( 13 phần 5 cộng x)


0

1


T. Cô

14 tháng 1 2020 03:39

Chào em. Câu hỏi của em thuộc phần giải các phương trình đưa về phương trình bậc nhất một ẩn. Em có thể xem lại các video đó nhé. Tìm ĐK ( mẫu khác 0) 1. Tìm MTC 2. Quy đồng rồi khử mẫu 3. Giải phương trình mới vừa thu được 4. Kết luận nghiệm Nếu còn điều gì thắc mắc, e cứ comment để Kiến Guru giúp em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một đội xe dự định phải trở 60 tấn gạo ủng hộ người dân gặp khó khăn do dịch covid gây ra . Lúc sắp khởi hành có 3 xe phải điều đi làm việc khác . Vì vậy mỗi xe phải trở nhiều hơn một tấn gạo . Tính số xe lúc đầu của đội

0

Lihat jawaban (1)