Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

17 tháng 2 2023 14:14

câu hỏi

Giải phương trình

Giải phương trình

 

alt

12

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 2 2023 08:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần PT nâng cao</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>(x-1)/99 -1 &nbsp;+ (x-2)/98 -1 = (x-3)/97 -1 + (x-4)/96-1&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; (x-100)(1/99 +1/98-1/97-1/96)=0</p><p>&lt;=&gt; x = 100</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần PT nâng cao

Bài giải chi tiết:

Ta có:

(x-1)/99 -1  + (x-2)/98 -1 = (x-3)/97 -1 + (x-4)/96-1 

<=> (x-100)(1/99 +1/98-1/97-1/96)=0

<=> x = 100

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

Trang N

22 tháng 2 2023 13:24

<p>Dạng Pt khó</p>

Dạng Pt khó

alt

Hồng H

31 tháng 5 2023 03:36

<p>1 /</p><p>a) 0,3. &nbsp; &nbsp; b) 0,03. &nbsp; &nbsp; c) 0,003 &nbsp; &nbsp; d) 0,0003</p>

1 /

a) 0,3.     b) 0,03.     c) 0,003     d) 0,0003

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

345.344344-344.345

1

Được xác nhận