Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn A

16 tháng 2 2023 12:58

câu hỏi

Giải phương trình : (x-√2)-3(x²-2)=0

Giải phương trình : (x-√2)-3(x²-2)=0


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 2 2023 08:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần PT bậc 2, 1 ẩn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>-3x² +12x -12 + x - √2 = 0</p><p>=&gt; x = 2,64 và x = 1,7</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần PT bậc 2, 1 ẩn

Bài giải chi tiết:

Ta có:

-3x² +12x -12 + x - √2 = 0

=> x = 2,64 và x = 1,7

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nên ôn môn gì trước khi thi

8

Lihat jawaban (1)