Square root
VBT
Calculator
magnet

LẠ N

02 tháng 2 2023 02:20

câu hỏi

Giải phương trình (x-2)(2x+3)= (2-x)(3x-7)

Giải phương trình (x-2)(2x+3)= (2-x)(3x-7)


20

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

02 tháng 2 2023 11:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong PT bậc 2, 1 ẩn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>2x+3 = 7 -3x&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; 5x = 4&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; x = 4/5</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong PT bậc 2, 1 ẩn

Bài giải chi tiết:

Ta có:

2x+3 = 7 -3x 

<=> 5x = 4 

<=> x = 4/5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Cao T

02 tháng 2 2023 13:27

<p>(x - 2 ) ( 2x + 3 ) - ( 2 - x )( 3x - 7 ) = 0</p><p>5x<sup>2 &nbsp;- </sup>14x + 8 = 0</p><p>( x - 2 ) ( 5x - 4 ) = 0</p><p>x - 2 = 0</p><p>5x - 4 = 0</p><p>&lt;=&gt; x = 2</p><p>&lt;=&gt; x = 4/5</p>

(x - 2 ) ( 2x + 3 ) - ( 2 - x )( 3x - 7 ) = 0

5x2  - 14x + 8 = 0

( x - 2 ) ( 5x - 4 ) = 0

x - 2 = 0

5x - 4 = 0

<=> x = 2

<=> x = 4/5

Em H

02 tháng 2 2023 15:34

<p>Đáp án x=2 hoặc x=4/5</p>

Đáp án x=2 hoặc x=4/5

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12.25 - 12.21 - 12.2

3

Được xác nhận