Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy T

14 tháng 12 2022 13:17

câu hỏi

Giải phương trình sau:

Giải phương trình sau:

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 05:01

Được xác nhận

Chào em, Bài này là dạng bài giải phương trình lượng giác Đáp án: sinx(sinx+2cosx)=2⇔sin2x+2sinx.cosx−2(sin2x+cos2x)=0⇔−sin2x+2sinx.cosx−2cos2x=0 (1)TH1:cosx=0⇔x=π2+kπ(1)⇔−sin2x=0⇔1−cos2x2=0⇔cos2x=1⇔2x=k2π⇔x=kπ (loại) TH2: cosx # 0⇔x # π2+kπ Chia 2 vế của (1) cho cos2x, ta được: −tan2x+2tanx−2=0 (VN) Kết luận: Vậy pt (1) VN Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Chào em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận