Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

13 tháng 9 2022 02:37

câu hỏi

Giải phương trình f) 3^(x−1)+3^(0)=82


1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 03:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Izuku M</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 12</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>3^(x−1)+3^(0)=82</strong></h1><h1><strong>&lt;=&gt;3^(x−1)=82-1</strong></h1><h1>&lt;=&gt;<strong>3^(x−1)=81</strong></h1><h1>&lt;=&gt;<strong>3^(x−1)=3^4</strong></h1><h1>&lt;=&gt; x-1=4</h1><h1>&lt;=&gt;x=5</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 12

Bài giải chi tiết :  

3^(x−1)+3^(0)=82

<=>3^(x−1)=82-1

<=>3^(x−1)=81

<=>3^(x−1)=3^4

<=> x-1=4

<=>x=5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 04:30

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào Izuku M,</strong></p><p><strong>Đây là câu hỏi thuộc Chương Phương trình-Hệ phương trình</strong></p><p><strong>Lời giải chi tiết:</strong></p><p><strong>3^(x−1)+3^(0)=82</strong></p><p><strong>&lt;=&gt;3<sup>x-1</sup>=82-1</strong></p><p><strong>&lt;=&gt;3<sup>x-1</sup>=81</strong></p><p><strong>&lt;=&gt;3<sup>x-1</sup>=3^4</strong></p><p><strong>&lt;=&gt; x-1=4</strong></p><p><strong>&lt;=&gt;x=5</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào Izuku M,

Đây là câu hỏi thuộc Chương Phương trình-Hệ phương trình

Lời giải chi tiết:

3^(x−1)+3^(0)=82

<=>3x-1=82-1

<=>3x-1=81

<=>3x-1=3^4

<=> x-1=4

<=>x=5

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận