Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi B

12 tháng 5 2021 19:15

câu hỏi

giải phương trình bật nhất 1 ẩn sau: x - 5 < 7


11

2


T. Hữu

13 tháng 5 2021 07:43

x - 5 < 7 x < 7 + 5 x < 12

Ny N

19 tháng 5 2021 13:02

x-5<7 <=> x<7+5<=>x<12

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC nhọn(AB

6

Lihat jawaban (1)