Square root
VBT
Calculator
magnet

Sa R

04 tháng 10 2022 06:51

câu hỏi

giải phương trình bằng phương pháp gauss

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 17:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Sa R</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài Hệ phương trình</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Sa R

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài Hệ phương trình

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

12

Được xác nhận