Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa N

04 tháng 12 2019 08:40

câu hỏi

giải phương trình bậc nhất


0

1


Lê T

04 tháng 12 2019 15:14

chuyển vế đổi dấu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cách giải hệ phương trình? [x-3y=4 [5x+3y=4

14

Lihat jawaban (2)