Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn A

14 tháng 11 2022 13:18

câu hỏi

giải phương trình bậc hai một ẩn x²+2x-3>0

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

16 tháng 11 2022 07:34

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Nguyễn A,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là:x1=1; x2 =c/a = -3<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phương trình bậc 2 một ẩn<br>Bài giải chi tiết:<br>x^2 + 2x = 3</p><p>&lt;=&gt; x^2 +3x -3 =0</p><p>Ta thấy a +b+c = 0 (1+2-3)</p><p>=&gt; x1=1; x2 =c/a = -3</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là x1=1; x2 =c/a = -3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn A, 
Đáp án cho câu hỏi của em là:x1=1; x2 =c/a = -3

Đây là một bài tập thuộc Chương Phương trình bậc 2 một ẩn
Bài giải chi tiết:
x^2 + 2x = 3

<=> x^2 +3x -3 =0

Ta thấy a +b+c = 0 (1+2-3)

=> x1=1; x2 =c/a = -3


Kết luận: đáp án chính xác là x1=1; x2 =c/a = -3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)