Square root
VBT
Calculator
magnet

Ciel P

11 tháng 10 2021 09:43

câu hỏi

Giải Phương Trình a)√72x/√128=3/4


41

1


QuangKhải Q

15 tháng 10 2021 08:02

1+1=3 KL=3 Chép Vào

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho phương trình bậc hai x^2 +5x +3m=0 a, giải phương trình với m=2 b, tìm m để phương trình đã cho có nghiệm

8

Lihat jawaban (1)