Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

24 tháng 9 2022 15:10

câu hỏi

Giải phương trình 3√2 sin(x+1)=0


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 15:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác,Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản<br>Bài giải chi tiết: (Ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Vyvy V
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác,Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
Bài giải chi tiết: (Ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)