Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

04 tháng 1 2020 03:53

câu hỏi

giải phương trình 1 ẩn như thế nào ạ


0

1


T. Cô

08 tháng 1 2020 09:55

Chào em. Ở chương trình lớp 8. Chúng mình học về phương trình bậc nhất một ẩn ax +b =0 (a khác 0) E có thể xem trong topic học kì 2: “Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải” để hiểu rõ hơn nhé. Còn quy tắc chung là chúng mình sẽ cố gắng đưa phương trình về phương trình bậc nhất một ẩn có dạng ax +b =0 (a khác 0) để giải nhé em. Nếu còn vướng mắc gì hãy comment để Kiến Guru và các thầy cô giúp em nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một số tự nhiên lẻ có 2 chữ số và chia hết cho 5 hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó= 86 tìm số đó giải hộ cho mình vs

2

Lihat jawaban (1)