Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

24 tháng 10 2022 12:10

câu hỏi

giải đáp án và giải thích đàng hoàng

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 02:06

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Tiếng anh 8 Bài giải chi tiết: Question 6: Đáp án B Giải thích: cấu trúc: “take part in”: tham gia Dịch: Nhưng nhiều người cũng tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là cho các tổ chức từ thiện. Question 7: Đáp án A Giải thích: câu so sánh nhất với tính từ dài “the most + adj dài” Dịch: Con người dành rất nhiều thời gian ở nhà, nơi hoạt động giải trí phổ biến nhất là xem phim… Question 8: Đáp án A Giải thích: record: ghi lại Dịch: Mọi người thường ghi băng lại các chương trình đã phát để xem lại. Question 9: Đáp án A Giải thích: cấu trúc: “spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm gì Dịch: Người ta cùng dành nhiều thời gian đọc báo và tạp chí. Question 10: Đáp án C Giải thích: when thay thế mệnh đề chỉ thời gian Dịch: Và vào mùa thu nó được thay bằng “Tự làm mọi thứ”, là thời gian khi mọi người dành thời gian tân trang nhà và sửa chữa nhà cửa. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

SIMPLE PAST and USED TO

5

Được xác nhận