Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

07 tháng 10 2022 12:43

câu hỏi

giải nhanh

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 13:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a)&nbsp; Xét tam giác ABD có E và K lần lượt là trung điểm của AD và DB nên EK là đường trung bình tam giác ABD.</p><p>Vậy EK // AB</p><p>Hoàn toàn tương tự ta có ngay KF // DC, hay KF // AB.</p><p>Ta thấy, từ một điểm K có hai đoạn thẳng EK và KF cùng song song với AB. Theo tiên đề Oclit ta có&nbsp;E, K, F thẳng hàng.</p><p>b) Xét tam giác ABC có F là trung điểm BC, IF // AB nên IF là đường trung bình tam giác ABC.</p><p>Vậy AI = IC.</p><p>c) Xét tam giác ADC có E, I lần lượt là trung điểm của AD và AC nên EI là đường trung bình tam giác ADC.</p><p>Vậy thì&nbsp;EI=DC2</p><p>Tương tự&nbsp;KF=DC2</p><p>Vậy nên EI = KF.</p><p>Từ đó ta có: EI - KI = KF - KI hay EK = IF.</p><p>Ta có KF = DC/2 = 10 : 2 =&nbsp;5 (cm)</p><p>IF = AB/2 = 6 : 2 =&nbsp;3 (cm)</p><p>Vậy thì KI = KF - IF = 2 (cm)&nbsp;<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần T,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

a)  Xét tam giác ABD có E và K lần lượt là trung điểm của AD và DB nên EK là đường trung bình tam giác ABD.

Vậy EK // AB

Hoàn toàn tương tự ta có ngay KF // DC, hay KF // AB.

Ta thấy, từ một điểm K có hai đoạn thẳng EK và KF cùng song song với AB. Theo tiên đề Oclit ta có E, K, F thẳng hàng.

b) Xét tam giác ABC có F là trung điểm BC, IF // AB nên IF là đường trung bình tam giác ABC.

Vậy AI = IC.

c) Xét tam giác ADC có E, I lần lượt là trung điểm của AD và AC nên EI là đường trung bình tam giác ADC.

Vậy thì EI=DC2

Tương tự KF=DC2

Vậy nên EI = KF.

Từ đó ta có: EI - KI = KF - KI hay EK = IF.

Ta có KF = DC/2 = 10 : 2 = 5 (cm)

IF = AB/2 = 6 : 2 = 3 (cm)

Vậy thì KI = KF - IF = 2 (cm) 
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận