Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

06 tháng 10 2022 04:43

câu hỏi

Giải Nhanh và chi tiết giúp e ạ. Cách nào để học giỏi Đại số và Hình học ạ. Liên hệ số zalo em nếu dài quá ạ 0902393728

alt

2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 05:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần T,&nbsp;<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) + Hình thang ABCD có EA = ED, FB = FC (gt)</p><p>⇒ EF là đường trung bình của hình thang ABCD.</p><p>⇒ EF // AB // CD</p><p>+ ΔABC có BF = FC (gt) và FK // AB (cmt)</p><p>⇒ AK = KC</p><p>+ ΔABD có: AE = ED (gt) và EI // AB (cmt)</p><p>⇒ BI = ID</p><p>b) + Vì EF là đường trung bình của hình thang ABCD.</p><p>⇒ EF = (AB + CD)/2 = (6 + 10)/2 = 8cm.</p><p>+ ΔABD có AE = ED, DI = IB</p><p>⇒ EI là đường trung bình của ΔABD</p><p>⇒ EI = AB/2 = 6/2 = 3(cm)</p><p>+ ΔABC có CF = BF, CK = AK</p><p>⇒ KF là đường trung bình của ΔABC</p><p>⇒ KF = AB /2 = 6/2 = 3cm</p><p>+ Lại có: EI + IK + KF = EF</p><p>⇒ IK = EF – EI – KF = 8 – 3 – 3 = 2cm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần T, 
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

a) + Hình thang ABCD có EA = ED, FB = FC (gt)

⇒ EF là đường trung bình của hình thang ABCD.

⇒ EF // AB // CD

+ ΔABC có BF = FC (gt) và FK // AB (cmt)

⇒ AK = KC

+ ΔABD có: AE = ED (gt) và EI // AB (cmt)

⇒ BI = ID

b) + Vì EF là đường trung bình của hình thang ABCD.

⇒ EF = (AB + CD)/2 = (6 + 10)/2 = 8cm.

+ ΔABD có AE = ED, DI = IB

⇒ EI là đường trung bình của ΔABD

⇒ EI = AB/2 = 6/2 = 3(cm)

+ ΔABC có CF = BF, CK = AK

⇒ KF là đường trung bình của ΔABC

⇒ KF = AB /2 = 6/2 = 3cm

+ Lại có: EI + IK + KF = EF

⇒ IK = EF – EI – KF = 8 – 3 – 3 = 2cm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 05:42

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương 1 - Hình học: Tứ giác, Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang</p><p>Bài giải chi tiết : trong hình ảnh đính kèm.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương 1 - Hình học: Tứ giác, Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Bài giải chi tiết : trong hình ảnh đính kèm.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận