Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

03 tháng 10 2022 13:25

câu hỏi

Giải nhanh và chính xác giúp em ạ Có khái niệm và cách giải giúp em nhá

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 02:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Trần T</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 8 Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử</p><h1>Bài giải chi tiết : &nbsp;<br>Bài của em thuộc dạng tách số em dựa vào lý thuyết sau để làm bài nhé!<br>Phương pháp chung</h1><h1>Bước 1: Đưa biểu thức về dạng <strong>f(x) = ax<sup>2</sup> + bx + c</strong>&nbsp;</h1><h1>Bước 2: Tìm tích ac rồi phân tích ac ra tích của hai thừa số nguyên bằng mọi cách</h1><h1>Bước 3: Chọn hai thừa số trong các tích trên có tổng bằng b</h1><h1>Bước 4: Tách bx = a<sub>i</sub>x + c<sub>i</sub>x. Từ đó nhóm hai số hạng thích hợp để phân tích tiếp<br>Bài giải dưới hình</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Trần T

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 8 Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài giải chi tiết :  
Bài của em thuộc dạng tách số em dựa vào lý thuyết sau để làm bài nhé!
Phương pháp chung

Bước 1: Đưa biểu thức về dạng f(x) = ax2 + bx + c 

Bước 2: Tìm tích ac rồi phân tích ac ra tích của hai thừa số nguyên bằng mọi cách

Bước 3: Chọn hai thừa số trong các tích trên có tổng bằng b

Bước 4: Tách bx = aix + cix. Từ đó nhóm hai số hạng thích hợp để phân tích tiếp
Bài giải dưới hình

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)