Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

04 tháng 1 2023 15:29

câu hỏi

giới khởi sinh gồm những sinh vật nào và có gì khác so với 4 giới còn lại

giới khởi sinh gồm những sinh vật nào và có gì khác so với 4 giới còn lại

 


8

2


Cường C

05 tháng 1 2023 02:37

<p>Cá heoo cá đuối</p>

Cá heoo cá đuối

Vi T

05 tháng 1 2023 09:46

<p>vi khuẩn - Bacteria và vi khuẩn cổ - archaea&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

vi khuẩn - Bacteria và vi khuẩn cổ - archaea 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện dãy chuyển hoá sau : a, NaNO2—&gt;N2—&gt;NH3—&gt;NO—&gt;NO2—&gt;HNO3. b,NH4CL—&gt;NH3—&gt;N2—&gt;NO—&gt;NO2—&gt;HNO3—&gt;Cu(NO3)2—&gt;CuO—&gt;CuO

5

Được xác nhận