Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

28 tháng 12 2022 03:57

câu hỏi

Giải hộ với

Giải hộ với

 

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

28 tháng 12 2022 08:43

Được xác nhận

Chào em Lê T, Đáp án: 8925000 đồng Bài giải chi tiết: Diện tích thửa ruộng: S = 42x25 = 1050 (m2) Số kilogram thóc thu được: 1050:1 = 1050 (kg) Số tiền thóc thu được là: T = 8500x1050= 8925000 (đồng) Đáp án cuối cùng: 8925000 đồng Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận được sự hỗ trợ của thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x: c) (x−5)^(3)+16=17

1

Được xác nhận