Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng Q

09 tháng 2 2020 10:18

câu hỏi

Giải hệ pt x-(3x+1)y=-1/3 5xy=1


0

1


Nhung N

12 tháng 2 2020 12:12

5xy=1 <=> xy =1/5(1) x-3xy-y=-1/3 <=> x-y = -1/3 +3/5 =4/15 <=> x=y+ 4/15 thế x= y+4/15 vào (1) có y(y+4/15)=1/5 suy ra y suy ra x

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai giúp mình bài này câu B , C đi ạ . Mình đang cần gấp . Cho hàm số y = 1/2x^2 có đồ thị ( P) hàm số y = -x + 1/2 có đồ thị hàm số là ( D ) a) Vẽ (P) và ( D) trên cùng mătn phẳng tọa độ ( đã hoàn thành rồi ) b) Tìm tọa độ giao điểm của ( P) và (D) bằng phép toán c ) tìm phương trình đường thẳng (D') // ( D ) và cắt ( P) tại A có hoành độ là 2

1

Lihat jawaban (1)