Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy B

25 tháng 1 2023 10:36

câu hỏi

giải hệ phương trình x^2+ xy+ y^2=7 và 3x^2-xy-5y^2=5 giúp mình với

giải hệ phương trình x^2+ xy+ y^2=7 và 3x^2-xy-5y^2=5 giúp mình với


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

31 tháng 1 2023 12:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong HPT bậc 2, 2 ẩn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Cộng 2 pt ta có:</p><p>4x<sup>2 </sup>-4y<sup>2</sup>=12&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; x = √(3+y<sup>2</sup>)</p><p>Thay x = √(3+y<sup>2</sup>) vào pt đầu tiên ta có:</p><p>3+y<sup>2</sup> + y√(3+y<sup>2</sup>) &nbsp;+ y<sup>2</sup>=7</p><p>&lt;=&gt; &nbsp;3y<sup>4</sup>-19y<sup>2</sup>+16 = 0&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; y = ± (4√3)/3 và y = &nbsp;±1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong HPT bậc 2, 2 ẩn

Bài giải chi tiết:

Cộng 2 pt ta có:

4x2 -4y2=12 

<=> x = √(3+y2)

Thay x = √(3+y2) vào pt đầu tiên ta có:

3+y2 + y√(3+y2)  + y2=7

<=>  3y4-19y2+16 = 0 

<=> y = ± (4√3)/3 và y =  ±1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 có phải là ước của 10 ko

3

Được xác nhận