Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 15:38

câu hỏi

Giải hệ phương trình: e) {,(,2x+3y=5,),,(,5x−4y=1,),


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

25 tháng 9 2022 16:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Hệ phương trình.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>&nbsp;e) 2x+3y=5</p><p>5x−4y=1</p><p>⇔ 5x + 15/2.y=25/2</p><p>5x-4y=1</p><p>⇔ 23/2.y =23/2</p><p>5x-4y=1</p><p>⇔ y=1</p><p>x=(4y+1)/5</p><p>⇔ y=1</p><p>x=1</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là một bài tập thuộc Chương Hệ phương trình.

Bài giải chi tiết:

 e) 2x+3y=5

5x−4y=1

⇔ 5x + 15/2.y=25/2

5x-4y=1

⇔ 23/2.y =23/2

5x-4y=1

⇔ y=1

x=(4y+1)/5

⇔ y=1

x=1

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)