Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc B

08 tháng 2 2020 05:56

câu hỏi

giới hạn đo là gì và độ chia nhỏ nhất


0

4


Siatar S

08 tháng 2 2020 10:59

giới hạn đo là độ dài lớn nhất ghi trên thước. độ chia nhỏ nhất là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.

Khánh Y

09 tháng 2 2020 15:16

giới hạn đo là độ dài lớn nhất ghi trên thước , độ chia nhỏ nhất là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước

Trần Đ

14 tháng 2 2020 02:09

Giới hạn đo là Là số lẻ lớn nhất được ghi trên thước độ chia nhỏ, nhất là khoảng cách giữa hai vạch chia.

Lê M

08 tháng 2 2020 11:38

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Lấy ví dụ như một thước đo. Giới hạn đo của 1 thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước. Độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200g nước đang sôi đổ vào 300g nước ở nhiệt độ 27°C

1

Lihat jawaban (1)

một ô tô chuyển động trên một quãng đường trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc V1 = 60 km/h trong nửa thời gian sau đi với vận tốc 70 km/h tính vận tốc trung bình cả quãng đường

5

Được xác nhận