Square root
VBT
Calculator
magnet

Khang M

29 tháng 1 2023 03:55

câu hỏi

Giải hộ mik với

Giải hộ mik với

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

30 tháng 1 2023 11:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Khang M,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 1<br>Bài giải chi tiết:<br>27<sup>x</sup> = 3<sup>x + 2</sup></p><p>3<sup>3x</sup> = 3<sup>x + 2</sup></p><p>3x = x + 2</p><p>x = 1</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Khang M, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 1
Bài giải chi tiết:
27x = 3x + 2

33x = 3x + 2

3x = x + 2

x = 1


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận