Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao C

18 tháng 12 2022 03:51

câu hỏi

Giải hộ mình với

Giải hộ mình với

 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

18 tháng 12 2022 11:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Cao C,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>a/ = (3+4+8)/15 = 15/15 = 1</p><p>b/ 25 + 35 : (-32) = 25 - 35/32 = (25 x 32 -35)/32 = 765/32</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Cao C, 
Bài giải chi tiết:
a/ = (3+4+8)/15 = 15/15 = 1

b/ 25 + 35 : (-32) = 25 - 35/32 = (25 x 32 -35)/32 = 765/32


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân số sau: 24/1000.

0

Được xác nhận