Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

16 tháng 11 2022 11:36

câu hỏi

Giải hộ em câu này với ạ

alt

5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

20 tháng 11 2022 14:57

Được xác nhận

Xin chào em Thu H, Đáp án cho câu hỏi của em là: 9 Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Số học và đại số: Số nguyên Bài giải chi tiết: 78 + 23 + (-55) +(-37) = 55 + 23 + 23 -55 - 37 = 46 - 37 = 37 + 9 - 37 = 9 Kết luận: đáp án chính xác là 9 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em. "

Nguyễn H

16 tháng 11 2022 11:50

<p>Đây nha</p>

Đây nha

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận