Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

22 tháng 10 2020 08:33

câu hỏi

giải hộ em cái . . (x.23)-4=0😼😼😼😼😼😼😼


12

2


Lê H

22 tháng 10 2020 08:35

=5,75

Cao T

26 tháng 10 2020 02:22

(x.23)-4=0 x.23=0+4 x.23=4 x=4÷23 x=0,1739

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)