Square root
VBT
Calculator
magnet

Ksidhhdjfjd K

03 tháng 11 2022 13:42

câu hỏi

Giải hộ em bài này ạ

Giải hộ em bài này ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 13:53

Được xác nhận

a) BC = √AB²+AC² = 10 cm A = 90 độ, sin B = AC/BC = 8/10 -> B =... b) AH = AB.AC/BC = 6.8/10 = 24/5 cm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm bậc của đa thức sau. a) 5xv^(2)+3xv^(2)+xv^(2)

0

Được xác nhận