Square root
VBT
Calculator
magnet

Khanh L

22 tháng 9 2022 01:02

câu hỏi

giải hộ e vs ạ 🥺🥺


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 03:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Khanh L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số thực, Bài Tập hợp. Các phần tử của tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết : A\B=[0;2]&nbsp;</p><p>=&gt; Chọn C</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Khanh L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số thực, Bài Tập hợp. Các phần tử của tập hợp

Bài giải chi tiết : A\B=[0;2] 

=> Chọn C

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -&gt; Because....

4

Được xác nhận