Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang H

13 tháng 11 2022 05:07

câu hỏi

giải hộ con với ạ

giải hộ con với ạ

 

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

17 tháng 11 2022 13:13

Được xác nhận

Chào em, có 43 bạn tham gia trừ 1 bạn chỉ huy sẽ còn 42 người, xếp thành 5 hàng sẽ dư ra 2 bạn vào đội cờ nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Reported speech She said to me “What time does the bank close?”

34

Được xác nhận